page contents

ติดต่อเรา

บริษัท พีแอนด์เอ็ม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

ที่ตั้ง : 58/17  ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ออฟฟิศ  : 02-103-4906

แฟกซ์ : 02-903-0080 ต่อ 0598

มือถือ : ,087-676-1884 ,083-820-7709

Line ID : 0876761884  และ 0838207709

E Mail : nuttamon2553@gmail.com , pandmtechnology@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.pandmtechnology.com

Facebook : https://www.facebook.com/pandmtechnology


ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าของทางบริษัท 

1.ลูกค้าเลือกบริการ ทางขนส่ง ทุกขนส่ง  

โอนเงิน  - ตรวจสอบการโอนเงิน -  ส่งสินค้าในวันถัดไป -  ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับขนส่งนั้น ๆ

 แต่ไม่เกิน  3 วันทำการ( ไม่นับวันโอนเงิน) 

** ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ที่ขนส่ง **

2. ลูกค้าเลือกส่งทางไปรษณีย์  

โอนเงิน  - ตรวจสอบการโอนเงิน -  ส่งสินค้าในวันถัดไป -  ระยะเวลาขึ้นอยู่กับไปรษณีย์เขตส่งนั้น ๆ

แต่ไม่เกิน  3 วันทำการ (ไม่นับวันโอนเงิน ) 

3.ลูกค้ากรุงเทพ -ปริมณฑล 

ทางบริษัทจัดส่ง ในวันรุ่งขึ้น ของ ใบ PO 


การชำระค่าสินค้า 

ธนาคารกรุงศรี  สาขาบิกซีบางพลี  ออมทรัพย์

บจก.พีแอนด์เอ็ม เทคโนโลยี เซอร์วิส 

696-1-04519-9 

โทรแจ้ง :  083-8207709    กุลชญา  

Fax. : 02-903-0080 ต่อ 0598

ID LINE : 0838207709

E-Mail: nuttamon2553@gmail.com

             pandmtechnology@gmail.com


แผนที่ :